28.11.12

Ένας άνισος κόσμος

To τεύχος 105 της σειράς "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - THE ECONOMIST" κυκλοφορεί την Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου μαζί με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και εστιάζει στην παγκόσμια οικονομία και συγκεκριμένα στις οικονομικές ανισό-τητες.
Το συγκεκριμένο ζήτημα έχει τεθεί, πλέον, στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας, καθώς οι ανισότητες έχουν διευρυνθεί σημαντικά και αναζητούνται τρόποι για την αντιμετώπισή τους. Το αφιέρωμα εξετάζει την πρόσφατη ιστορία τόσο της ανισότητας, όσο και της κοινωνικής κινητικότητας. Τρεις είναι οι βασικές θέσεις που υιοθετούνται. Πρώτον, αν και η σύγχρονη παγκόσμια οικονομία οδηγεί στη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των περισσότερο και των λιγότερο μορφωμένων πολιτών, οι κυβερνητικές πολιτικές επηρεάζουν σημαντικά την κατανομή εισοδήματος. Δεύτερον, η σημερινή μορφή της ανισότητας υπονομεύει την αποδοτικότητα. Αντικατοπτρίζει αποτυχίες της αγοράς και της κυβέρνησης που μειώνουν την ανάπτυξη. Σε αυτή την περίπτωση, οι μεγαλύτερες εισοδηματικές ανισότητες είναι πιθανόν να μειώσουν τόσο την κοινωνική κινητικότητα, όσο και τη μελλοντική ευημερία.
Τρίτον, υπάρχει μία μεταρρυθμιστική ατζέντα για τη μείωση των εισοδηματικών διαφορών η οποία έχει νόημα, ανεξάρτητα από τη στάση που επικρατεί απέναντι στη δικαιοσύνη. Δεν έχει να κάνει με την αύξηση της φορολόγησης και των επιδομάτων, αλλά με την επίθεση κατά της ευνοιοκρατίας και την επένδυση στους νέους. Αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε «αληθινό προοδευτισμό».