27.8.12

Η Αρκτική στην απόψυξη

To τεύχος Αυγούστου (τ.102) της σειράς "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - THE ECONOMIST" κυκλοφορεί την Πέμπτη, 30 Αυγούστου μαζί με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και επικεντρώνεται στους κινδύνους και τις ευκαιρίες που αναδύονται από την τήξη των πάγων στην Αρκτική.
Η αύξηση της θερμοκρασίας στην περιοχή συντελείται με διπλάσιο ρυθμό από ό,τι στον υπόλοιπο πλανήτη, γεγονός που σημαίνει ότι οι πάγοι της Αρκτικής έχουν ήδη αρχίσει να λιώνουν με γρήγορους ρυθμούς, προκαλώντας πολυδιάστατες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, η εξαφάνιση ενδιαιτημάτων, έμβιων οργανισμών, αλλά και πολιτισμών -όπως αυτός των Εσκιμώων.
Αυτό, ωστόσο, κρύβει πολλά κέρδη για ορισμένους. Το λιώσιμο των πάγων θα καταστήσει πολλά εδάφη καλλιεργήσιμα. Παράλληλα, θα βελτιωθεί η προσβασιμότητα σε πολύτιμες πρώτες ύλες, όπως χρυσός, νικέλιο και ασφαλώς πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Νέες θαλάσσιες οδοί αποκαλύπτονται, μειώνοντας σημαντικά τις αποστάσεις μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Ολα αυτά αναδύουν νέες εντάσεις, καθώς οι χώρες και οι επιχειρήσεις που έχουν συμφέροντα στην περιοχή θα αρχίσουν να διεκδικούν ένα σημαντικότερο μερίδιο από τα κέρδη. Αυτό το φιλέτο ποιος θα το πάρει;