26.9.12

Άχρωμο, άοσμο και πολύτιμο


To τεύχος Σεπτεμβρίου (τ.103) της σειράς "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - THE ECONOMIST" κυκλοφορεί την Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου μαζί με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και εστιάζει στα νέα δεδομένα της παγκόσμιας αγοράς φυσικού αερίου.
Ένα απροσδόκητο boom στην εκμετάλλευση σχιστολιθικού αερίου στις ΗΠΑ μπορεί να διαδοθεί και σε άλλες περιοχές, ενισχύοντας σημαντικά την παγκόσμια προσφορά φυσικού αερίου. Ταυτόχρονα, η ανακάλυψη νέων τεράστιων κοιτασμάτων συμβατικού αερίου έχει αυξήσει σημαντικά τα παγκόσμια αποθέματα. Το φυσικό αέριο είναι το μόνο ορυκτό καύσιμο που θα αυξήσει το μερίδιό του στην ενεργειακή ζήτηση στο προσεχές μέλλον.
Το πρόβλημα με το φυσικό αέριο έγκειται στο υψηλό κόστος και τη δυσκολία της μεταφοράς του. Προτού αντληθεί, πρέπει να έχει έναν προκαθορισμένο αγοραστή, αλλά και μία έτοιμη μέθοδο μεταφοράς. Για το λόγο αυτό, η αγορά του προϊόντος είναι κατακερματισμένη και η τιμή του διαφέρει σημαντικά από περιοχή σε περιοχή.
Με τη σημαντική αύξηση των αποθεμάτων και σε συνδυασμό με την εξέλιξη τεχνολογιών που μπορούν να διευκολύνουν τη μεταφορά αερίου (όπως η υγροποίηση και τα σούπερ τάνκερ), υπάρχει η προοπτική δημιουργίας μίας πιο ανταγωνιστικής αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία θα μειώσει την τιμή του αερίου, οδηγώντας σε αύξηση της ζήτησής του. Όπως ο 20ός αιώνας ήταν η εποχή του πετρελαίου, έτσι και ο 21ος θα μπορούσε να αποδειχτεί ο αιώνας του φυσικού αερίου.
Στην ενότητα «Ελληνική Αποψη», ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Μάκης Παπαγεωργίου, εστιάζει στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στην παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου, εντοπίζοντας τα πλεονεκτήματα που διαθέτει η χώρα μας στην προσπάθειά της να καταστεί ένας σημαντικός «παίκτης». Μπορείτε, επίσης, να διαβάσετε απόψεις Ελλήνων αναλυτών για τα νέα δεδομένα στα διεθνή δίκτυα αγωγών φυσικού αερίου, καθώς και για το ρόλο του τελευταίου στην επίτευξη των στόχων της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ.